Jak zvládnout návrat do školy a práci s třídním kolektivem

Webinář je zaměřen na práci se žáky po návratu do škol po dlouhodobém omezení prezenční školní výuky. Je rozdělen na tři tematické části. V první části se bude reflektovat uplynulé období, kdy učitelé i žáci museli zvládat přechod na „výuku na dálku“. To s sebou přineslo mnoho rizikových faktorů, které se mohou dále rozvíjet nebo prohlubovat. Webinář je zaměřen na prevenci rizikového chování u dětí v návaznosti na toto náročné období. Druhá část webináře je věnována obecným zásadám efektivní dlouhodobé preventivní práce s dětmi ve školním prostředí. Závěrečná část se bude zabývat potřebami pedagogů a možnostmi jejich podpory, protože jen stabilní pedagog dokáže tvořit stabilní prostředí pro žáky

Jak zvládnout návrat do školy a práci s třídním kolektivem
Hosté:
 PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D., Bc. Roman Petrenko

Premiéra: 7. 9. 2020
Další odkazy