na koho se obrátit

přehledný seznam kontaktů pro školní psychology, výchovné poradce a metodiky prevence 


První pomoc, když to hoří

První pomoc dětem a teenagerům

(nevím, na koho se obrátit, nevyznám se v sobě, nevím přesně, jaký druh pomoci potřebuji, stydím se někam rovnou zajít, nemohu o tom mluvit s rodiči)

 • Linka bezpečí: 116 111
 • Linka důvěry Dětského krizového centra: 777 715 215, 241 484 149
 • Krizová linka SOS centra Diakonie: 800 567 567 (všední dny 9.00–20.00)
 • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): 116 006 (nonstop)
 • Centrum pro zneužívané a týrané děti SPONDEA: 541 235 511, 608 118 088
 • Linka Centra Locika pro děti ohrožené domácím násilí: 734 441 233
 • Pomoc dětem v krizových nebo náročných situacích – Dům tří přání: 607 531 818 (út 8.30–15.30, st 8.30–12.30)

První pomoc pro dospělé

 • Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 116 123 (nonstop) 
 • Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 116 000
 • Rodičovská linka (Sdružení Linky bezpečí): 606 021 021
 • Linka pro mámy a táty (Aperio): 739 416 408
 • Krizové centrum pro děti a rodinu: 778 111 282
 • Krizové centrum RIAPS (Praha), telefonická krizová pomoc: 222 580 697
 • Krizové centrum Psychiatrické kliniky FN Brno: 532 232 078
 • Krizové centrum Ostrava, o. s.: 596 110 882
 • Linka krizového centra PN Bohnice nabízí psychiatrickou či psychologickou pomoc dospělým lidem s akutními obtížemi: 284 016 666, nonstop
 • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): 116 006 (nonstop)
 • Linka podpory pro rodiče a pečující osoby (Společnost pro ranou péči): 601 541 780
 • Zelená linka strážný anděl – pro seniory a jejich blízké – 800 603 030, nonstop

Pomoc online, když potřebuji vědět více

Webové aplikace

(upozornění: některé služby pomoci nejsou zdarma)

Mobilní aplikace

 • Nepanikař
 • InnerHour Self – Care therapy – terapeutické nástroje při úzkosti a depresích
 • Aplikace Dýchání
 • PPP – První psychická pomoc. CZ.NIC
 • Calmio – česká meditační aplikace
 • Sanvello – zpracovávání úzkosti a stresu
 • MindDoc Health – pomáhá denně monitorovat případné výkyvy nálad a průběžně s nimi pracovat
 • Headspace – pro meditování, redukci stresu, zlepšení soustředění
 • Relaks – meditace, dýchání, snížení úzkosti
 • Meditační hudba, relax, jóga, Maple Media

Pomoc na telefonu, když vím, s čím potřebuji poradit

Poruchy příjmu potravy

 • Annabell – linka: 774 467 293
 • Adicare: 739 375 763
 • Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy – Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK. Základní informace o podmínkách přijetí na oddělení – každé pondělí 13.00–14.00 na telefonním čísle: 224 965 335.

Sebepoškozování

 • obraťte se na jakoukoliv krizovou linku – v sekci S.O.S. první pomoc, nebo na svého pediatra, školního psychologa či jakéhokoliv pedopsychiatra, psychologa, psychoterapeuta v místě bydliště

Závislostní a návykové chování

(např. alkohol, drogy, marihuna, počítač, online sázení, gambling, netolismus, fomosyndrom)

 • Národní linka pro odvykání alkoholu, nelegálních drog a hraní – 800 350 000 (po–pá 10.00–18.00)

Oběti domácího násilí

 • Linka pomoci obětem domácího násilí Bílý kruh bezpečí: 116 006
 • Linka pomoci obětem domácího a sexuálního násilí PROFEM: 608 222 277
 • SOS linka Centra ROSA: 602 246 102
 • Linka Centra Locika pro děti ohrožené domácím násilím: 734 441 233
 • Linka pomoci obětem domácího násilí Persefona: 737 834 345
 • Poradna Justýna pro oběti předsudečného násilí (InIUSTITIA) (i pro osoby, které byly napadeny pro domnělý či faktický zdravotní stav – lidé COVID pozitivní): 773 177 636

Covid-19

 • Informační linka ke koronaviru: 1221 (denně 8.00–19.00: témata cestování, výsledky testů, zdravotní potíže, rizikový kontakt, karanténa, aktuálně platná mimořádná opatření).
 • Linky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
 • Linka pro ředitele škol: 771 139 410
 • Linka MŠMT pro dotazy týkající se koronaviru: 773 752 601, 723 447 114, 770 158 757, 773 750 351

POMOC pomáhajícím

Specifická odborná pomoc

 • Psychologická podpora pro rodiny se sluchovým postižením: 605 100 400, 734 674 853 (Centrum pro dětský sluch)
 • Linka EDA: 800 405 060 (zejména pro rodiče a blízké dětí s postižením, vážnou diagnózou či po úrazu)
 • Sexuologická témata: MUDr. Hana Fifková 222 317 185 po–st 8.00–12.00

Psychoterapie a psychosociální intervence

VZP

 • Upozornění: tyto služby pomoci nejsou zdarma
 • Odkaz: VZP program 
 • Téma: Duševní zdraví – zvýšení dostupnosti psychosociální podpory;
 • Cílová skupina: dospělí i děti od 7 let;
 • Cena služeb: max. 5 000 Kč (10 x 500)

ČPZP

 • Upozornění: tyto služby pomoci nejsou zdarma
 • Odkaz: preventivní program ČPZP 
 • Téma: Duševní zdraví – zvýšení dostupnosti psychosociální podpory;
 • Cílová skupina: dospělí i děti od 7 let;
 • Cena služeb: max. 2 500 Kč (5 x 500)

ZPŠ

 • Odkaz: preventivní program ČPZP 
 • Téma: Prevence závažných onemocnění – podpora péče o duševní zdraví (upřesnění: psychologického nebo psychoterapeutického poradenství certifikovaným specialistou v oblasti psychologie/psychoterapie, mimo výkony hrazené z v. z. p. – nemusí to být specialista ve zdravotnictví);
 • Cílová skupina: bez omezení věku;
 • Cena služeb: max. 2 000 Kč

ZP MV

 • Odkaz: Program podpory duševního zdraví | ZP MV ČR (zpmvcr.cz) 
 • Téma: Se specifickou psychosociální podporou => vyšetření u klinického psychologa (kognitivní funkce nebo párové konzultace u dospělých, dyslektické nácviky, prevence neurotizace, kurzy pro děti s ADHD, skupinová forma nácviku asertivního chování a relaxačních dovedností, psychosomatická konzultace pro obě CS) či u klinického logopeda (je v rámci jedné podpory, ale nejedná se o podporu duševního zdraví jako takového);
 • Cílová skupina: bez omezení věku;
 • Cena služeb: max. 2 000 Kč

Kontaktní místa pomoci, když chci někam dojít osobně