připravujeme

mental health day

Národní ústav duševního zdraví, konkrétněji iniciativa Opatruj.se připravuje Den duševního zdraví.

Jedná se o program zaměřený na ošetření duševního zdraví žáků a pedagogů základních škol. Akce reaguje na zhoršení stavu duševního zdraví u žáků základních škol v návaznosti na distanční výuku a podporuje ponávratovou adaptaci v reakci na aktuální pandemickou situaci.

Cílem je příprava metodického materiálu, který má zmírnit dopady distanční výuky a ošetřit možné projevy traumatu a dekompenzace. Program bude realizován na základě evidence-based přístupů a školení metodiků prevence bude zajištěno experty z oblasti psychologie a krizové intervence pro garanci kvalitativního dopadu.