jak na to ve škole

praktické informace a podpůrné materiály pro duševní zdraví dětí i učitelů


deset kroků k uklidnění situace u vás ve škole 

pokud máte pocit, že atmosféra houstne, zastavte se na chvíli a rozmýšlejte, jak napětí ulevit. 

1. Rozhlížejte se kolem sebe a buďte všímaví.

Proaktivní jednání a preventivní aktivity předcházejí krizovým stavům ve škole. Věnujte pozornost nejen učivu, vyučovaným předmětům, samotnému obsahu a známkování, ale také psychickému stavu, změnám v chování u žáků a studentů, jejich náladám, naslouchejte jim. Zařaďte pravidelnou péči o duševní zdraví do života třídy.

Pomoci Vám může: "Karta k identifikaci špatného zacházení s dětmi", který vznikla ve spolupráci čtyř ministerstev a České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. 

2. Mluvte o všem na rovinu.

Vytvářejte ve škole otevřenou a přijímací atmosféru, sdílejte se žáky a studenty postoj, že je OK nebýt OK, podporujte destigmatizaci duševních obtíží a onemocnění.
 

3. Požádejte o radu.

Inspirujte se tam, kde tomu rozumějí, požádejte o radu, není ostuda se učit od jiných. V tomto prostoru najdete mnoho materiálů cílených na udržení dobrého duševního zdraví ve školách, sdílejte informace se svými kolegy. Využijte Linku důvěry, starší a zkušenější kolegy, kontakty pomoci. Hledejte oporu v týmu.
 

4. Pracujte s emocemi.

Všímejte si emocí jak u sebe, tak u žáků, studentů a pedagogů. Kontrola a nepřijetí vlastních emocí není vždy projevem síly. Nezapomeňte, že pod vlivem emocí se některé situace někdy zdají být neřešitelné, pokuste se vyvážit zdravý rozum a zároveň přijímat svůj emoční stav.
 

5. Nedělejte z komára velblouda.

Není třeba o všech nepříjemných psychických stavech žáků a studentů mluvit ve školním rozhlase. Dejte samozřejmě najevo, že situaci berete vážně a nezlehčujete ji.
 

6. Vyhněte se poučování.

Zaujměte nehodnotící stanovisko k žákům s duševními problémy, vyhněte se moralizování a poučování, nedávejte konkrétní rady, pokud si nejste jistí, že přesně víte, co děláte. Nesuďte a nehledejte viníky. Naslouchejte jim.
 

7. Využívejte supervize a týmové intervize.

Edukujte se s kolegy navzájem. Každé téma duševních potíží je velmi specifické. To, co pomáhá dětem s poruchou příjmu potravy, nemusí být ideální pro děti s úzkostnými stavy.
 

8. Zajistěte bezpečné prostředí.

Obrátí-li se na vás žák s psychickými problémy, nabídněte individuální setkání v bezpečném a příjemném prostředí, zdůrazněte, že veškeré informace, které se dozvíte, zůstanou jen mezi vámi. Než rozhovor ukončíte, vždy si řekněte, co bude následovat.
 

9. Zapojte rodiče s citem a respektem k dítěti.

Nastavte společně s dítětem, jakým způsobem to uděláte. Ne všechny děti mají funkční rodinné zázemí a neuvážená informace ze strany školy může vést k nevhodné reakci rodičů a stav dítěte ještě zhoršit. Někdy ale nemůžeme pomoci, dejte pozor na přebírání zodpovědnosti za rodiče.
 

10. Nezapomínejte se věnovat také sobě.

Buďte k sobě laskaví. Tlak rodičů, médií a veřejnosti na ideální zvládnutí všech situací ve škole může vyvolávat stres. Podobně jako v letadle je nutné nejdříve pomoci sobě, pak teprve dětem a slabším jedincům.


první pomoc pro duševní zdraví žáků

Duševní zdraví učitelů se často zanedbává a velká část učitelů vykazuje vysokou míru syndromu vyhoření. Čeho si u dětí všímat a jak s nimi mluvit o duševním zdraví? Zde naleznete vybrané znaky, které napovídají, že si stav duševního zdraví dítěte žádá pomoc a podporu. Obecně si u dětí a dospívajících všímáme změn v jejich chování, prožívání a v komunikaci, které přetrvávají déle než dva týdny.pomoc pro duševní zdraví učitelů

Duševní zdraví učitelů se často zanedbává a velká část učitelů vykazuje vysokou míru syndromu vyhoření. Je v pořádku nebýt pořád OK. Zde najdete užitečné standardizované testy, které se běžně používají pro screening problémů v oblasti duševního zdraví. Můžete začít základním well-being testem, který slouží pro testování kvality aktuální duševní pohody. Další testy jsou specificky zaměřené na určité oblasti duševního zdraví, úzkost a depresi. 

Standardizované testy jsou orientační a nemají samy o sobě sloužit jako diagnostický nástroj. Testování může sloužit jako pomůcka a rychlý nástin vaší aktuální situace. Pokud vaše výsledky naznačují, že můžete zažívat obtíže nebo příznaky zhoršení duševního zdraví, nebo pokud takové potíže sami pociťujete, nebojte se na někoho obrátit. Může to být někdo z vašeho okolí nebo odborník. 


bezplatná psychologická podpora pedagogům i rodičům

Ocitli jste se v v obtížné situaci? Řešíte profesní nebo osobní dilemata v souvislosti s omezením provozu škol? Potřebujete odborně konzultovat záležitost výchovy a vzdělávání žáků, na které dopadla koronakrize? Učitelům, ředitelům i rodičům nabízíme v rámci interaktivní aplikace pro pedagogy a rodiče Zapojmevsechny.cz psychologickou pomoc, kterou poskytují terapeuti s dlouhodobou praxí, zkušení psychologové a speciální pedagogové.

 Psychologická pomoc probíhá diskrétně a všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. Služba je bezplatná. Pracovníci odpovídají na dotazy vždy nejpozději do druhého dne.