videa a podcasty

téma duševního zdraví žáků i učitelů pohledem odborníků, inspirativní debaty, rozhovory i záznamy webinářůpodcasty

Školní poradenské pracoviště

1. díl - ŠPP Jarov

Proč se o ŠPP starat a vytvořit mu dobré podmínky? Na Střední odborné škole Jarov v Praze funguje ŠPP již sedm let a začátky nebyly úplně snadné, dnes si však chod školy bez této odborné podpory neumí představit ředitel Miloslav Janeček ani vyučující a žáci. O komunikaci ve škole, rozdělením kompetencí i problémy žáků hovoří ředitel školy Miloslav Janeček, školní psycholožka Tereza Trčková a školní speciální pedagožka Silvie Kopečková. Dále jsme navštívili gymnázium Postupická, kde o jejich ŠPP promluvila ředitelka školy Šárka Hurtlová a výchovná poradkyně Alena Králová. Všichni se shodují, že nejdůležitější je spolu otevřeně hovořit a nacházet řešení v týmu.

2. díl - gymnázium Jana Palacha, Praha

Soukromé Gymnázium Jana Palacha v Praze je malá škola téměř rodinného typu. Je to škola inkluzivní a najdeme zde také studenty s různými poruchami či hendikepy, ale také dost studentů s odlišným mateřským jazykem. Školní psycholožka Nora Jakobová nás seznámí s fungováním a vývojem ŠPP a také se svými kolegyněmi. Anna Koktová se věnuje práci s nadanými studenty, ať už se jejich nadání týká matematiky, sportu nebo výtvarné tvorby. Studentům cizincům pomáhá dvojjazyčná asistentka Ivana Hasalová zlepšit češtinu a všechny společně ještě s dalšími v jejich týmu pomáhají dobré komunikaci a atmosféře ve škole.

Proč je tak těžké mluvit o duševních obtížích?

Národní pedagogický institut České republiky proto skrze své projekty SRP (Vedemeskolu.cz) a APIV B (Zapojmevsechny.cz) a ve spolupráci s projektem Opatruj.se připravil sérii webinářů, ve kterých psychologové, speciální pedagogové a terapeuti citlivým způsobem otevírají společensky často stigmatizovaná témata potřeby psychologické pomoci.   

Jan vybudovat školku, ve které se všichni cítí dobře?

Rozhovor s Mgr. Martinou Johanes Podlipnou, ředitelkou MŠ Líbeznice.

MŠ Líbeznice je školka vyhlášená vstřícným přístupem k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejenže zde všechny učitelky i všechny asistentky pedagoga podstoupily kurz pedagogické diagnostiky, snaží se všechny děti zahrnovat do všech aktivit a tím je posouvají. Co jim ještě v jejich praxi pomáhá? 

Debata Smrt školou povinná aneb jak mluvit s dětmi o ztrátě jejich blízkých

Podle údajů Ministerstva zdravotnictví z listopadu 2021 zemřelo v Česku v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 více než 32 000 lidí. V poměrně krátké době se tak s nenadálým úmrtím muselo vyrovnávat velké množství lidí včetně dětí. Jak toto téma, které se týká každého člověka, otevřít ve škole? Jak podpořit děti, které ztratily někoho ze svých blízkých? Je smrt v naší společnosti tabu?  

Třídnická hodina po návratu z prázdnin aneb buďte na sebe hodní

Začíná nový školní rok. Děti, učitelé a vlastně i rodiče se vrátí zpět do škol a musí si zvyknout na systém výuky, ale také se znovu sžít s kolektivem. Uplynulý školní rok byl pro všechny složitý. Terapeutky Sylvie Stretti a Tereza Berkové z poradny Vigvam divákům nabízejí různé postupy pro stmelení kolektivu, otvírání někdy složitých témat a vytvoření dobrého a bezpečného prostředí ve třídě a celé škole pro začínající školní rok. 

Schránka důvery

Proč se o ŠPP starat a vytvořit mu dobré podmínky? Na Střední odborné škole Jarov v Praze funguje ŠPP již sedm let a začátky nebyly úplně snadné, dnes si však chod školy bez této odborné podpory neumí představit ředitel Miloslav Janeček ani vyučující a žáci. O komunikaci ve škole, rozdělením kompetencí i problémy žáků hovoří ředitel školy Miloslav Janeček, školní psycholožka Tereza Trčková a školní speciální pedagožka Silvie Kopečková. Dále jsme navštívili gymnázium Postupická, kde o jejich ŠPP promluvila ředitelka školy Šárka Hurtlová a výchovná poradkyně Alena Králová. Všichni se shodují, že nejdůležitější je spolu otevřeně hovořit a nacházet řešení v týmu.

Všichni jsme pod tlakem, jak zvládnout nepohodu v rodině

Rodiče mají velkou úlohu v životě svých dětí. Dát jim kořeny, aby věděly, odkud jsou a kde najdou bezpečné zázemí a zároveň dát jim křídla, aby se jako autonomní osobnosti mohly vydat na svou vlastní cestu životem. Ale co když rodiče už ztratili energii a sami by teď potřebovali obnovit své kořeny a zažít jaké to je mít křídla? Co když sám rodič zažívá období, kdy mu není psychicky dobře? S Veronikou Šencovou, mámou 3 dětí a zakladatelkou Unie rodičů jsme si povídali o tom, jak je důležité a úplně přirozené mluvit o své nepohodě.

Psychologická podpora pro ředitele 2

Profesní i osobní výzva. Řízení školy v pandemii  Našimi hosty jsou Mgr. Michaela Štáfková, MBA, a Mgr. Zuzana Hanáková. Obě dámy jsou terapeutky, které se věnují psychologické práci s dětmi i s dospělými, s žáky, studenty, ale mají také velké zkušenosti z práce s učiteli a řediteli škol.   V rozhovoru, tematicky rozděleném do čtyř dvacetiminutových kapitol, se postupně dotkneme témat, se kterými se ředitelé škol při své práci potýkají denně a která současné koronavirové dění ještě znásobují. Témata našeho povídání vzešla z průzkumu mezi řediteli škol, průzkum realizoval projekt SRP NPI ČR, který od roku 2016 pomáhá ředitelům strategicky vést školy.

Stress management

Neustálé změny a jak je přijímat

Téma smrt

Záludnosti online komunikace

Záznam z debaty Duševní nepohoda po návratu do škol ze dne 27.5.2021

Epidemie a s ní spojená karanténa a distanční výuka se staly spouštěčem celé řady psychických obtíží žáků a studentů. Ve školách se množí případy sebepoškozování a pokusy o sebevraždu. A nemusí jít nutně jen o takto vyhrocené případy, stále běžnější jsou mezi dětmi stavy úzkosti a psychické nepohody.

1. část

2. část


videa

Co mám dělat, když....vidím, že má Klára pořezané ruce

Sebepoškozování není diagnóza, je vyvrcholením bezmoci nad prožívanými emocemi, se kterými se mladí nedokáží jinak vyrovnat. Děti se poškozují, protože cítí velkou tenzi, obrovský tlak většinou spojený s negativním postojem k sobě, jako například nenávidím se, jsem nemožná, jsem v pasti, nikdo mě nemá rád … a proto potřebují zhmotnit svou vnitřní bolest.

Co mám dělat když...Josefina - YouTube

Některé děti mají odřená kolena, puchýře na nohách a někdy i z pádu na lyžích zlomenou ruku. Jiné děti mají zase zlomené srdce, stále špatnou náladu a velké bolesti na duši, které vůbec na první pohled vidět nejsou.Když tyto příznaky diagnostikuje lékař jako psychické onemocnění, je dítěti často doporučena léčba v nemocnici na dětském oddělení psychiatrie.

Školní poradenské pracoviště, jeho význam, fungování. Zkušenost SOŠ Jarov - YouTube

Jak vzniklo školní poradenské pracoviště na Střední odborná škole Jarov a že to nebylo z počátku snadné nám přiblíží ředitel školy Miloslav Janeček a také školní psycholožka a speciální pedagožka. Ve škole funguje několik schránek důvěry, ŠPP pomáhá nejen žákům, ale i pedagogům.

1. díl - Aplikovaná behaviorální analýza

Představení vzdělávacího programu - Aplikovaná behaviorální analýza

Webinář je rozdělen do tří dílů. První objasňuje současný stav vzdělávání žáků s PAS v ČR, informuje o přístupu ke vzdělávání žáků s PAS založeném na vědě a o důvodech, které vedly ke vzniku vzdělávacího programu ABA.

2. díl - Aplikovaná behaviorální analýza

Představení vzdělávacího programu - Aplikovaná behaviorální analýza

Webinář je rozdělen do tří dílů. Cílem druhého dílu je ozřejmit vzdělávací program ABA, jeho obsah, pilotní ověření a evaluaci.

3. díl - Aplikovaná behaviorální analýza

Představení vzdělávacího programu - Aplikovaná behaviorální analýza

Webinář je rozdělen do tří dílů. Třetí díl představuje výslednou podobu vzdělávacího programu a jeho přínos pro české školní prostředí.

1. díl - Žáci ohrožení závislostmi Dětská a dorostová adiktologie

2. díl - Žáci ohrožení závislostmi Dětská a dorostová adiktologie

3. díl - Žáci ohrožení závislostmi Dětská a dorostová adiktologie

DRUŽENÍ 2021_Jak se šetřit. Psychohygiena v práci s lidmi.

Psychohygiena v práci s lidmi. Předneseno v rámci konference Družení naživo, která se konala v Praze 1.10.2021 a byla celostátním setkáním vychovatelek a vychovatelů z družin. Přednáší Mgr.Jan Gabriel Szutkowski, školní psycholog a rodinný terapeut.

Škola jako místo bezpečí. Jak včas rozeznat děti ohrožené násilím v rodinách?

Násilí v rodině zažívá podle aktuálních výzkumů 14 % českých dětí. Statisticky jsou v každé školní třídě 2 až 4 děti ohrožené domácím násilím. Škola by měla být pro tyto děti, místem bezpečí a pomoci. Je tomu ale skutečně tak? Víme ale jak tyto děti rozeznat a jak jim pomoci? A jak situaci ovlivnil covid 19?

Inkluze v MŠ Líbeznice

MŠ Líbeznice je školka vyhlášená vstřícným přístupem k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejenže zde všechny učitelky i všechny asistentky pedagoga podstoupily kurz pedagogické diagnostiky, snaží se všechny děti zahrnovat do všech aktivit a tím je posouvají. Co jim ještě v jejich praxi pomáhá?

1. díl - Debata Smrt školou povinná aneb jak mluvit s dětmi o ztrátě jejich blízkých

Podle údajů Ministerstva zdravotnictví z listopadu 2021 zemřelo v Česku v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 více než 32 000 lidí. V poměrně krátké době se tak s nenadálým úmrtím muselo vyrovnávat velké množství lidí včetně dětí. Jak toto téma, které se týká každého člověka, otevřít ve škole? Jak podpořit děti, které ztratily někoho ze svých blízkých? Je smrt v naší společnosti tabu?

2. díl - Debata Smrt školou povinná aneb jak mluvit s dětmi o ztrátě jejich blízkých

Podle údajů Ministerstva zdravotnictví z listopadu 2021 zemřelo v Česku v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 více než 32 000 lidí. V poměrně krátké době se tak s nenadálým úmrtím muselo vyrovnávat velké množství lidí včetně dětí. Jak toto téma, které se týká každého člověka, otevřít ve škole? Jak podpořit děti, které ztratily někoho ze svých blízkých? Je smrt v naší společnosti tabu?

Záznam debaty - Duševní nepohoda po návratu do škol, 27. 5. 2021

Jak vybudovat školku, ve které se všichni cítí dobře?

Šikanu i kázeňské problémy je třeba utnout v zárodku. Jak na to?