pro rodiče

duševní zdraví dětí doma i ve škole: podcasty, videa, inspirace a tipy, kam se obrátit pro pomoc


podcast: jak zvládat nepohodu v rodině?

Rodiče mají velkou úlohu v životě svých dětí. Musí jim dát kořeny, aby věděly, odkud jsou a kde najdou bezpečné zázemí, a zároveň jim dát křídla, aby se jako autonomní osobnosti mohly vydat na svou vlastní cestu životem.

Ale co když rodiče už ztratili energii a sami by teď potřebovali obnovit své kořeny a zažít, jaké to je mít křídla? Co když sám rodič zažívá období, kdy mu není psychicky dobře?

S Veronikou Šancovou, mámou tří dětí a zakladatelkou Unie rodičů, jsme si povídali o tom, jak je důležité a úplně přirozené mluvit o své nepohodě.

Host podcastu: Veronika Šancová, zakladatelka Unie rodičů a projektu Prototýpci, který nabízí vzdělávací akce zaměřené na rozvoj podnikavosti a digitálních kompetencí dětí, rodičů a učitelů

Moderuje: Mgr. Michaela Štáfková, MBA, terapeutka, vedoucí psychologické a adiktologické ambulance pro děti, lektorka a koordinátorka projektů v NPI ČR

Premiéra: 9. června 2021


jak podpořit dětskou psychiku: tipy pro rodiče i učitele 

Záznam besedy z festivalu o duševním zdraví a mysli Na hlavu z února 2021. Debata určená pro rodiče a učitele se zaměřila na možnosti, jak podpořit dětskou psychiku. Představeny byly také názory dětí na koronavirus a jejich fungování v této době. Besedy se zúčastnili Ivan Čermák, Kateřina Lišková a Linda Nývltová.


na tenké lince: podcasty linky bezpečí a rodičovské linky

Cílem podcastu Linky bezpečí a Rodičovské linky Na tenké Lince je otevřeně mluvit o tématech, se kterými se děti a dospívající obracejí na Linku bezpečí; pomoci rodičům, prarodičům a pedagogům nahlédnout do samotné problematiky a představit možnosti řešení. Podcasty jsou koncipovány tak, aby posluchače provedly pomocí dotazů základní problematikou daného tématu, zevrubně nastínily, co a proč se děje a jak dál postupovat. 

Sebevražedné myšlenky u dětí a dospívajících

V rozhovoru se nejdříve zastavíme u vnímání smrti dítětem a vývoje přijímání této nedílné fáze života. Primárně si ovšem popíšeme, kdy bychom měli zpozornět a správně postupovat, když dítě hovoří o vlastní smrti. Zastavíme se u pojmů: sebevražedné myšlenky, tendence (plán), pokusy, impulzivní pokus. Lze u tohoto tématu pracovat i s prevencí? V závěru se podíváme na vedení takového hovoru na Lince bezpečí.

Úmrtí v rodině

Zrychlená doba zaměřená na výkon a brzký návrat do "provozu" nedává tolik prostoru k truchlení, k projevu emocí a vnitřnímu zpracování nedílné etapy života. Zastavme se právě nad přirozenými fázemi truchlení, které nelze zamést pod koberec. Jak úmrtí rodinného člena oznámit dětem? Jak vhodně tuto informaci načasovat? Jak mohou děti reagovat a na co se u nich připravit? Pláč, vztek, změny v chování... Co vše k době truchlení, která nemá jasné časové ohraničení, patří?

Rizika sociálních sítí (týkající se dětí)

V úvodu se dozvíte, jaký je rozdíl v náplni činnosti Linky bezpečí a linky STOPonline.cz. Jakou roli hrají v šíření nevhodného obsahu nebo zasahování do soukromí v online prostoru, rodiče, prarodiče, školy? Co není vhodné v rámci sdílení fotografií dětí? Zastavíme se u nebezpečných internetových výzev a dezinformačních informací. Závěr budeme věnovat svým profilům na sítích a jak právě minimalizovali zmíněná rizika.

Krize - jak ji zvládnout a připravit se na ni

Krizi se nevyhne žádná z generací. Dá se zvládnutí krize naučit? A jak se na ni připravit? Se svými zkušenostmi a tipy se s námi podělil generál Petr Pavel, mimo jiné zakladatel iniciativy Spolu silnější.


na koho se obrátit, když je doma zle

  • Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 116 000

  • Rodičovská linka (Sdružení Linky bezpečí): 606 021 021

  • Linka pro mámy a táty (Aperio): 739 416 408

  • Krizové centrum pro děti a rodinu: 778 111 282

  • Linka podpory pro rodiče a pečující osoby (Společnost pro ranou péči): 601 541 780

  • Psychologická podpora pro rodiny se sluchovým postižením: 605 100 400, 734 674 853

  • Linka EDA: 800 405 060 (zejména pro rodiče a blízké dětí s postižením, vážnou diagnózou či po úrazu)

další materiály a zdroje