Záškoláctví, šikana i vulgarity – jak řešit vážnější problémy s žáky

Ve škole se může někdy objevit závažný problém jako šikana, záškoláctví nebo vulgarity vůči učiteli. Důležité je v takovou chvíli mít krizový plán, vhled do chodu tříd a spolupracovat s externími organizacemi, radí metodička prevence Tereza Skalická z děčínské ZŠ. Jen tak podle ní může být sekundární prevence účinná. Základem primární prevence je pak mít stále aktuální přehled o žácích. 

  • Proč má v prevenci význam krizový plán školy? (00:29)
  • Řešení záškoláctví a skrytého záškoláctví ve spolupráci s OSPOD či Střediskem výchovné péče. (01:15)
  • Nejčastější obtíže žáků, které řeší v děčínské ZŠ: problémy v komunikaci dětí mezi sebou, fyzické napadání dítěte, skryté záškoláctví a vulgarity vůči učitelům. (04:12)
  • Kde najít čas na tvorbu metod prevence? (06:15)
  • Postupy je třeba uzpůsobit jednotlivým případům. (07:05)
  • Jak zlepšit primární prevenci? Základem je mít přehled o tom, co se ve třídách děje. (7:42)
  • Pozor na černobílé vidění žáků. (10:10)

Záškoláctví, šikana i vulgarity – jak řešit vážnější problémy s žáky
Hosté: 
Tereza Skalická (metodička prevence)

Premiéra: 20. 10. 2020

Zdroj: autorský tým APIV B - interaktivní aplikace pro pedagogy a rodiče https://zapojmevsechny.cz/