Záludnosti online komunikace

Našimi hosty jsou Mgr. Michaela Štáfková, MBA, a Mgr. Zuzana Hanáková. Obě dámy jsou terapeutky, které se věnují psychologické práci s dětmi i s dospělými, se žáky, studenty, ale mají také velké zkušenosti z práce s učiteli a řediteli škol.

Témata našeho povídání vzešla z průzkumu mezi řediteli škol, průzkum realizoval projekt SRP NPI ČR, který od roku 2016 pomáhá ředitelům strategicky vést školy.

  • Co nám období karantény dalo. (1:35)
  • Základní pravidla a principy digitální komunikace. (2:20)
  • Jak na dálku udržovat a vytvářet vztah mezi učiteli a žáky? (7:00)
  • Jak pracovat na kolegiálních vztazích. (8:50)
  • Mohou ředitelé svým zaměstnancům nařídit online společenské aktivity? (15:57)

Záludnosti online komunikace  
Hosté: Mgr. Michaela Štáfková, MBA, a Mgr. Zuzana Hanáková.
Moderátorka: MgA. Vendula Ježková, Ph.D. (Vedeme školu)

Premiéra: 20. 4. 2021
Další odkazy

podcast