Žáci ohrožení závislostmi, dětská a dorostová adiktologie

"Vhled do problematiky závislostí" je první díl z třídílné série určené pedagogům i rodičům věnované problematice látkové i nelátkové závislosti u žáků. Adiktolog Tomáš Jandáč vás seznámí s oborem adiktologie. Jaké mohou být druhy závislostí? Jak závislost vzniká a jak ji poznat?

Druhý díl - Jak se závislými žáky komunikovat, jak jim pomoci se závislosti zbavit, jakou roli v závislosti hraje rodinné prostředí.
Třetí díl - Jak funguje prevence na školách? Jak komunikovat s žáky a rodiči o závislostech?

Žáci ohrožení závislostmi, dětská a dorostová adiktologie
Host:
 Tomáš Jandáč

Premiéra: 21.5.2021
Další odkazy