Stress management

Našimi hosty jsou Mgr. Michaela Štáfková, MBA, a Mgr. Zuzana Hanáková. Obě dámy jsou terapeutky, které se věnují psychologické práci s dětmi i s dospělými, s žáky, studenty, ale mají také velké zkušenosti z práce s učiteli a řediteli škol.

Témata našeho povídání vzešla z průzkumu mezi řediteli škol, průzkum realizoval projekt SRP NPI ČR, který od roku 2016 pomáhá ředitelům strategicky vést školy.

  • Proč se bojíme dělat chyby. (3:08)
  • Jak ve škole vést debatu o vyhoření. (5:40)
  • Ředitel jako psycholog a vrba. Kde je hranice mezi osobním a profesním životem. (9:30)
  • Dobrá technika: zkuste přemýšlet nahlas. (15:25)
  • Jak se naučit říkat „ne“. (17:00)

Stress managment
Hosté:
 Mgr. Michaela Štáfková, MBA, a Mgr. Zuzana Hanáková.
Moderátorka: MgA. Vendula Ježková, Ph. D. (Vedeme školu)

Premiéra: 20. 4. 2021
Další odkazy

podcast