Šikanu i kázeňské problémy je třeba utnout v zárodku. Jak na to?

Na základní škole v Děčíně se snaží řešit kázeňské problémy dětí už v zárodku – předcházejí tím například šikaně. Základem je otevřené prostředí, kde se učitelé ani žáci nebojí upozornit na potíže a požádat o pomoc. Konkrétní postupy primární prevence ve videu vysvětlí Tereza Skalická, která pracuje ve škole jako metodik prevence. 

Další inspiraci lze čerpat z publikací od experta zaměřeného na etopedii PhDr. Arnošta Smolíka, Ph.D. Užitečná může být také aplikace Nenech to být, která slouží jako online schránka důvěry.  

  • Jak řešit výchovné problémy už v zárodku? Na děčínské škole pomáhá kolegialita pedagogů, otevřené prostředí, třídnické hodiny zaměřené na budování vztahů i schránka důvěry - www.nntb.cz  (00:26)
  • Jaké metody umožní pedagogům rozeznat výchovné problémy už v počátku? (02:37)
  • Základem primární prevence je řešit i drobné potíže u žáků. Díky tomu lze snáze získat jejich důvěru a případně odhalit závažnější problémy. (06:08)
  • Akce „Den pro mou třídu“ pomáhá žákům porozumět školnímu řádu. Sami si pak s učitelem nastaví pravidla, jak se ve své  třídě chovat.  (07:52)
  • Dětem je třeba vysvětlit, že hlášení problémů není žalování ani donášení. (09:53)
  • Jak se děti dozvědí, na koho se v případě šikany obrátit? (12:07)

Šikanu i kázeňské problémy je třeba utnout v zárodku. Jak na to? 
Hosté: Tereza Skalická (metodička prevence)

Premiéra: 28.7.2020

Zdroj: autorský tým APIV B - interaktivní aplikace pro pedagogy a rodiče https://zapojmevsechny.cz/