Sebepoškozování a sebevražedné jednání u dospívajících

Jaké jsou známé rizikové a protektivní faktory sebepoškozování a sebevražedného jednání a jak je jejich znalost využívána v zahraničí v různých preventivních intervencích. Budeme se věnovat varovným příznakům a způsobům, jak s žáky o problematice komunikovat, a roli učitele v této oblasti (jak pomoci, na koho se obrátit). Krátce se dotkneme i toho, jak nejlépe postupovat a na koho se obrátit, pokud si někdo z žáků vezme život. Cílem webináře je, aby učitelé získali přehled o problematice sebepoškozování a sebevražedného jednání u dospívajících a aby si osvojili základní postupy, jak nejlépe jednat, pokud se s podobným případem sami setkají. 

Sebepoškozování a sebevražedné jednání u dospívajících a jeho prevence 
Hosté: Alexandr Kasal (NÚDZ, FSV UK), Laura Bechyňová (NÚDZ)

Premiéra: 29.4. 2021
Další odkazy: