Jak ve škole mluvit s žáky a kolegy o nemoci a také o smrti

Našimi hosty jsou Mgr. Michaela Štáfková, MBA, a Mgr. Zuzana Hanáková. Obě dámy jsou terapeutky, které se věnují psychologické práci s dětmi i s dospělými, s žáky, studenty, ale mají také velké zkušenosti z práce s učiteli a řediteli škol.

Témata našeho povídání vzešla z průzkumu mezi řediteli škol, průzkum realizoval projekt SRP NPI ČR, který od roku 2016 pomáhá ředitelům strategicky vést školy. 

  • Aby se děti nebály o nemoci mluvit. (1:21) 
  • Téma očkování. Jak vést diskuzi. (4:20) 
  • Proč je třeba umět o smrti mluvit. (7:30) 
  • Jak zpracovat bolestnou situaci. Pravidla a rituály truchlení. (12:40) 
  • Vyjádření účasti, i když jsme online. (17:40) 

Jak ve škole mluvit s žáky a kolegy o nemoci a také o smrti 
Host: Mgr. Michaela Štáfková, MBA, a Mgr. Zuzana Hanáková
Moderátorka: MgA. Vendula Ježková, Ph. D. (Vedeme školu)

Premiéra: 20. 4. 2021
Další odkazy

podcast